4. Tebliğ ile Belge Zorunluluğu Kapsamına Eklenen 36 Meslek İçin de “Muafiyet Tablosu” Yayınlandı

Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1 nci maddesi “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.” hükmü uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 11/11/2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğde yer alan 36 meslekte belgesiz çalışanlar için verilen 12 aylık süre 10.11.2019 tarihinde dolacaktır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır.

Bu doğrultuda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 11/11/2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğde yer alan 36 meslekte çalışmak isteyenler için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, ustalık belgesi ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden alınan mesleki eğitim diploması haricindeki tüm belgeler 10.11.2019 tarihi itibariyle geçersiz sayılacaktır.

Ustalık belgesi veya diplomalardan hangilerinin belge zorunluluğu kapsamında muaf sayılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda aşağıdaki bağlantıda yer alan “Muafiyet Tablosu” oluşturulmuştur. Söz konusu tabloda belge zorunluluğu kapsamında yer alan 143 meslekten 117’si bulunmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5.tebliğ ile belge zorunluluğu kapsamına giren 26 meslek için düzenlenecek olan muafiyet tablosu hususunda çalışmalar devam etmektedir.

www.myk.gov.tr/muafiyet

Kamuoyunun ve ilgilerinin bilgilerine saygıyla duyurulur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı

LEAVE REPLY

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir