Çiğ Süt Toplama Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

20UY0405-3/00 ÇİĞ SÜT TOPLAMA ELEMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
Belge geçerlilik süresi 5 yıldır.
BİRİMLER BİRİM GEÇERLİLİK SÜRESİ
A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Gıda Güvenilirliği Birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
A2-Çiğ Süt Toplama Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
GÖZETİM SIKLIĞI
BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME – DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, port folyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
20UY0405-3/00 ÇİĞ SÜT TOPLAMA ELEMANI (SEVİYE 3)
BELGELENDİRME SINAV TABLOSU
ZORUNLU BİRİMLER SINAV ŞEKLİ BAŞARIM NOTU SORU SAYISI SINAV SÜRESİ
(100 ÜZERİNDEN)
T1 P1 T1 P1 T1 P1 T1 P1
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Gıda Güvenilirliği X 60 11 22 DK
A2 Çiğ Süt Toplama X 80 UYGULAMA 60 DK

LEAVE REPLY

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir