Geçerlilik Süresi Sona Eren Belgelerin Geçerlilik Süresi Uzatıldı.

Olağanüstü durumlarda Mesleki Yeterlilik Kurumunun faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin alınacak tedbirleri ve izlenecek yöntemleri belirlemek amacıyla Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Rehber hazırlanmış ve Yönetim Kurulumuzun 15.04.2020 tarihli ve 2020/43 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda yeni tip koronavirüs vakası sebebiyle Kurumumuzca yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenecek sınavlara ilişkin durdurma kararı uygulanmadan (16 Mart 2020) önceki üç ay ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belge geçerlilik süresi dolan kişilerin belge geçerlilik süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu doğrultuda, belge geçerlilik süresi 15 Aralık 2019 tarihinden itibaren dolan kişilerin belge geçerlilik süreleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmış ve kişiler SMS ile bilgilendirilmiştir. Belge geçerlilik süresinin 30 Haziran 2020 tarihinden sonra da uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde ilave ek süreler MYK Yönetim Kurulunca kararlaştırılacaktır.

Pandemi bitimi sonrası MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenilenmesi için belge sahiplerine tanınacak süreler MYK Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

LEAVE REPLY

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir