• Belgelendirme amacı ile başvuruda bulunan kişiler bir yetersizlik veya uygun olmayan işlemle karşılaştığında 10 gün içerisinde YEŞİL IŞIK AKADEMİ’ ye itirazda bulunabilir.

• İtirazlar www.yesilisikakademi.com.tr Şikayet/İtiraz/Öneri formu doldurularak yada posta yolu ile yapılabilir.

• İtiraz sözlü olarak yapılırsa daha sonra itiraz sahibi tarafından form doldurularak itiraz kayır altına alınır.

• İtiraz kalite yöneticisine iletilir

• Kalite yöneticisi itirazı geçerli kılmak için gerekli olan tüm bilgileri 5 gün içerisinde toplar. Bu bilgileri doğrular.

• İtirazın geliş tarihinden itibaren 5 gün içerisinde itirazı yapan kişiye, yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir.

• Öngörülen çözüm ,itiraz sahibi tarafından beğenilmezse Kalite Yöneticisi tarafından çözümlenmeyecek bir durum ise İtiraz/Şikayet komisyonuna iletilir.

• 15 gün içinde itirazı bir sonuca bağlar ve itirazı yapan kişiye sonuç yazılı olarak bildirilir.

• İtiraz sahibi talebi olumlu ulursa ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır. Düzenleyici ve önleyici faaliyetler başlatılır.

Şikayet & İtiraz formumuzu doldurup, tarafımıza mail olarak gönderebilirsiniz.

    Adınız

    Soyadınız

    Telefon Numaranız