MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Güncellendi.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenilenmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak kriterlerin ve belgesini yenilemek isteyen kişiler ile yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yerine getirmesi gereken iş ve işlemlerin belirlendiği Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar 28.12.2016 tarihinde yayınlanmıştır.

Uluslararası uygulamalar ve zaman içerisinde belgelendirme sisteminde ortaya çıkan ihtiyaçlar değerlendirildiğinde Türk Akreditasyon Kurumu ile personel belgelendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve TS EN ISO 17024 standardındaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması için MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin gözetim faaliyetlerine ilişkin kriterlerin tanımlanması ve ilgili Usul ve Esasların güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, Türk Akreditasyon Kurumunun da görüşleri dikkate alınarak güncellenmiş olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar MYK Yönetim Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe girmiştir.

Yapılan önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

Uluslararası standartlara dayalı olan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin kriterler belirlenmiştir.
Uluslararası standartlara dayalı olmayan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetleri kaldırılmıştır.
Belge yenileme yöntemleri tüm ulusal yeterlilikler için geçerli olacak şekilde iki temel yönteme indirgenmiştir.
Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme mevcut belgeyi düzenlemiş kuruluş tarafından, sınavla belge yenileme ise en az bir yıl süreyle sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.

LEAVE REPLY

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir