MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkındaki Genelge Değişikliği

Söz konusu Genelgede elektronik ortamda MYK Web Portalında alınan teşvik başvurularının e-imza entegrasyonunun sağlanması nedeniyle bahsi geçen bazı maddelerde güncelleme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda 24.05.2019 tarihli 44172204-110.99-E.2586 sayılı Başkanlık Oluru ile yapılan güncellemelerin yansıtıldığı Genelge taslağı, yapılan değişiklikleri gösteren tablo ve Güncellenmiş Tek Nokta Başvuru Formu ekte sunulmuştur.

29.05.2019 tarihinden sonra alınacak Tek Nokta türündeki başvurularda güncellenmiş Tek Nokta Başvuru Formu kullanılacaktır.

LEAVE REPLY

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir