SGK Prim Teşviği

A) 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşviği:

“6111 sayılı kanun” kapsamında verilen teşvikler, koşulların karşılanması halinde, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren belirli sürelerle işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Bu teşvikten yararlana bilmek için iş verenin SGK’ya hiç bir borcunun olmamasının yanı sıra;

  • Teşvik kapsamında yararlanılması düşünülen personelin 01.03.2011 tarihinden sonra işe giriş yapmış olması,
  • Aynı personelin işe giriş tarihinden 6 ay öncesine kadar işsiz olması yani hiç bir yerde SGK kaydının olmaması,
  • Söz konusu personelin işe giriş tarihinden sonra ise SGK’nın aylık yaptığı kontrollerinde her ay itibari ile +1 istihdamı sağlıyor olması gerekmektedir.

Bu teşviğin son uygulama süresi 31.12.2019 tarihinde kadar geçerlidir.

KAZANÇ HESAP TABLOSU

BELGESİZ PERSONEL

MYK BELGELİ PERSONEL

Brüt Asgari Ücret (Yıllık)

24.360 ₺

24.360 ₺

SGK Primi %15,5 (İşveren Payı)

3.775 ₺

0 ₺

İşverene Toplam Maliyeti

28.135 ₺

24.360 ₺

İŞVEREN KAZANÇ TABLOSU (YILLIK)

10 ÇALIŞAN

37.750 ₺

İş Veren Net Kazancı
3.775 ₺

30 ÇALIŞAN

113.250 ₺

100 ÇALIŞAN

377.500 ₺