SGK Prim Teşviği

A) 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşviği:

“6111 sayılı kanun” kapsamında verilen teşvikler, koşulların karşılanması halinde, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren belirli sürelerle işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Bu teşvikten yararlana bilmek için iş verenin SGK’ya hiç bir borcunun olmamasının yanı sıra;

  • Teşvik kapsamında yararlanılması düşünülen personelin 01.03.2011 tarihinden sonra işe giriş yapmış olması,
  • Aynı personelin işe giriş tarihinden 6 ay öncesine kadar işsiz olması yani hiç bir yerde SGK kaydının olmaması,
  • Söz konusu personelin işe giriş tarihinden sonra ise SGK’nın aylık yaptığı kontrollerinde her ay itibari ile +1 istihdamı sağlıyor olması gerekmektedir.

Bu teşviğin son uygulama süresi 31.12.2019 tarihinde kadar geçerlidir.

[wptb id=3538]

[wptb id=3456]