• Şikayetler; başvuru sahibi adaylar ve belgelendirilmiş kişileri yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veye ilgili diğer kesimler tarafından sınav sonuç tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılabilir.

• Şikayet Kalite Yöneticisine iletilir.

• Kalite Yöneticisi alınan şikayeti geçerli kılmak için gerekli olan tüm bilgileri toplar ve bilgileri doğrular.

• Formu alan Kalite Yöneticisi şikayet konusunu çözümlemek üzere şikayeti ilgilendiren ilgili sorumlu ile irtibata geçer.

• Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm şikayet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak şikayet kaydı kapatılır ve şikayetin geliş tarihinden itibaren 5 iş gün içerisinde şikayeti olan kişiye, yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir.

• Öngörülen çözüm, şikayet sahibi tarafından beğenilmezse Kalite Yöneticisi tarafından çözümlenmeyecek bir durum ise İtiraz/Şikayet komisyonuna iletilir.

• 15 gün içinde itirazı bir sonuca bağlar ve itirazı yapan kişiye sonuç yazılı olarak bildirilir

• Değerlendirme sonucunda şikayet sahibinin talebi olumlu bulunursa ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda Düzeltici ve Önleyici faaliyet başlatılır.

• Düzeltici ve Önleyici faaliyet başlatılması halinde Kalite Yöneticisi kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapar.

Şikayet & İtiraz formumuzu doldurup, tarafımıza mail olarak gönderebilirsiniz.

    Adınız

    Soyadınız

    Telefon Numaranız