Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

  • 27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı kanunla kurulmuş,
  • Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,
  • Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,
  • Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek,
  • Bu kuruluşların faaliyetlerini ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlamakla yetkili ve sorumlu,

Avrupa Birliği Bakanlığı‘na bağlı bir kurumdur.