Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler (UMS) ve (UY)

Ulusal Meslek Standartları (UMS)

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli;

  • Bilgi,
  • Beceri,
  • Tavır ve tutumların

neler olduğunu gösteren, iş ve eğitim dünyasının üzerinde uzlaşarak oluşturduğu asgari normları ifade eder.

Ulusal Yeterlilikler (UY)

Bireyin sahip olması gereken;

  • Bilgi,
  • Beceri ve
  • Yetkinlikler

ile bunların nasıl ölçüleceğine dair ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümanlardır.

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Arasındaki Temel Fark;

Ulusal Meslek Standartları (UMS) işyerinde gerçekleşmesi gereken iş standartlarını belirler.

Ulusal Yeterlilikler (UY) işi standartlara uygun olarak gerçekleştirecek bireylerin sahip olması gereken donanımları (bilgi, beceri, yetkinlikler) ve bu donanımların nasıl ölçüleceğini ve belgelendirme koşullarını açıklar.

Ulusal Yeterlilikler (UY) inceleyebilirsiniz.

Ulusal Meslek Standartları (UMS) inceleyebilirsiniz.

Kabul Edilen Ulusal Yeterlilikler için tıklayınız.