Cumhurbaşkanı Kararı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilebilecek Meslek Sayısı 226’ya Yükseldi.

Resmi gazetede yayınlanacak tebliğlerde yer almaları şartı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilecek sınav ücretleri 226 mesleğe çıkarılmıştır.

Bakanlar Kurulunun 14.05.2015 tarihli ve 2015/7726 sayılı Kararı, 21.03.2016 tarihli ve 2016/8677 Kararı ve 15.08.2017 tarihli ve 2017/10713 Kararı ile belge zorunluluğu tebliğlerinde yer almaları şartıyla 161 meslekte İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücretlerine 04.10.2019 tarihli ve 2019/1598 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda 65 yeni meslek ilave edilmiştir. Böylelikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanacak tebliğlerde yer almaları şartı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilecek sınav ücretleri 226 mesleğe çıkarılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Not: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte, 03.10.2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile de 26 olmak üzere toplam 143 meslek için belgeli kişi veya işverenlerine iade edilmektedir.

Diğer 83 meslekteki sınav ücretleri ise mesleklerin belge zorunluluğu tebliğlerinde yer almaları halinde, Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda tebliğin yayım tarihinden itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

LEAVE REPLY

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir