4. Tebliğ ile Belge Zorunluluğu Kapsamına Eklenen 36 Meslek İçin de “Muafiyet Tablosu” Yayınlandı

Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1 nci maddesi “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.” hükmü uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca […]

Cumhurbaşkanı Kararı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilebilecek Meslek Sayısı 226’ya Yükseldi.

Resmi gazetede yayınlanacak tebliğlerde yer almaları şartı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilecek sınav ücretleri 226 mesleğe çıkarılmıştır. Bakanlar Kurulunun 14.05.2015 tarihli ve 2015/7726 sayılı Kararı, 21.03.2016 tarihli ve 2016/8677 Kararı ve 15.08.2017 tarihli ve 2017/10713 Kararı ile belge zorunluluğu tebliğlerinde yer almaları şartıyla 161 meslekte İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücretlerine 04.10.2019 tarihli ve 2019/1598[…..]

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 26 Meslek Daha İlave Edildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 117’den 143’ye çıkmıştır. 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan beşinci tebliğ ile 26 meslekte daha MYK[…..]

MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkındaki Genelge Değişikliği

Söz konusu Genelgede elektronik ortamda MYK Web Portalında alınan teşvik başvurularının e-imza entegrasyonunun sağlanması nedeniyle bahsi geçen bazı maddelerde güncelleme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda 24.05.2019 tarihli 44172204-110.99-E.2586 sayılı Başkanlık Oluru ile yapılan güncellemelerin yansıtıldığı Genelge taslağı, yapılan değişiklikleri gösteren tablo ve Güncellenmiş Tek Nokta Başvuru Formu ekte sunulmuştur. 29.05.2019 tarihinden sonra alınacak Tek Nokta[…..]